NATUURLIJKE, TOCHTVRIJE VENTILATIE
 
De bewoners van de Uiverplaats en Reigerstraat in Nijmegen genieten voortaan van ‘tochtvrije en natuurlijke ventilatie’ zonder dat er breekwerk aan te pas is gekomen. Installatiebedrijf De Leeuw uit Beneden-Leeuwen heeft enthousiast gewerkt aan het ventilatiesysteem van ruim 40 woningen, om het wooncomfort voor de bewoners te verhogen.
 
De woningen aan de Uiverplaats, die rond 1980 zijn gebouwd, waren oorspronkelijk voorzien van een balansventilatiesysteem met wtw-unit. In die tijd was warmteterugwinning in Nederland net in opkomst. Voor woningbouwvereniging Talis, die 14.000 woningen onder haar hoede heeft in Nijmegen en Wijchen, stond het vervangen van de wtw-unit in de planning. Gezien de problemen met balansventilatie van de afgelopen jaren, en de ontwikkelingen op het gebied van ventileren, heeft Talis onderzoek laten doen naar de mogelijkheden de installatie aan te passen aan de geldende normen.  
Oplossing bedenken
Talis ging aan tafel met één van haar vertrouwde installateurs op het gebied van cv, verwarming, ventilatie en onderhoud. Tussen Talis en Installatiebedrijf  De Leeuw is al jarenlang sprake van een goede samenwerking. Zoals zij veelvuldig voor ieder scenario een goede oplossing proberen te bedenken, hebben ze ook voor dit project meegedacht over de beste aanpak. Besloten is de woningen te voorzien van de Ecolution ventilatiewarmtepomp van Inventum, aangevuld met luchttoevoer van buiten.

Natuurlijke, tochtvrije ventilatie
Raamroosters
Als het gaat om natuurlijke toevoer, kan er producttechnisch gezien gekozen worden voor de ‘raamroosters’, dit zijn de smalle luchtroosters tussen de ruit en het bovenste kozijn. Binnen dit woningbouwproject zou het aanbrengen van raamroosters aanvullende werkzaamheden met zich meebrengen. Het kost  tenminste een dag per woning extra om de ruiten te vervangen, de raamroosters te plaatsen en schilderwerkzaamheden aan de kozijnen te plegen. Bij dat laatste is men ook afhankelijk van het weer. Rob van der Borgh, directeur van Installatiebedrijf de Leeuw, ging daarom voor Talis kijken of er op het gebied van natuurlijk ventilatie een goed alternatief bestond voor de raamroosters. Zo kwam hij terecht bij de Easy-Vent uit  Zweden, die pas geleden door Spirair Luchttechniek gelanceerd is op de
Nederlandse markt.
 
Weinig overlast
De werking van de Easy Vent is eenvoudig. Via een ventilatieopening in de gevel komt de lucht van buiten door een filter in een luchtgeleider terecht. Deze geleidt de verse lucht langs de radiator waardoor het (bij koude) voorverwarmd wordt. Vervolgens gaat de lucht de woning in. Om de gewenste luchtcapaciteit te behalen, zijn in de woonkamer van iedere woning twee units en in de slaapkamers één unit geplaatst. De combinatie met het ventilatiewamtepompsysteem zorgt voor verdere energiebesparing. De bewoners hebben gedurende de installatie weinig overlast, daar de montage relatief weinig tijd in beslag neemt. En de ruiten blijven intact, waardoor men niet op de tocht zit.
 
 
Radiator demonteren niet nodig
Voor de woningen aan de Uiverplaats is gebruik gemaakt van Easy Vent Renovatie-luchtgeleiders, type Flexi-G. Het model Flexi heeft een middengedeelte van (luchtdicht) textielmateriaal. Hierdoor kan de luchtgeleider gemakkelijk van bovenaf achter een radiator worden geplaatst, zonder dat het nodig is om de vensterbank of de radiator te demonteren. De opening in de wand wordt boven de radiator aangebracht.
Natuurlijke, tochtvrije ventilatie
Bron: IZ, maart 2011